ثبت نام در کانال VIP فارکس

پرداخت به تیم تحلیلگر

برای ثبت نام در کانال VIP مبلغ 2,498,000 تومان را به حساب زیر واریز نمایید

.

6037997193307437

به نام علی ابوالفتحی

بانک ملی ایران

.

.

پس از پرداخت فیش واریزی رو به آیدی پشتیبانی در تلگرام ارسال بفرمایید

آیدی پشتیبانی:

tahlilgar_support_2