ثبت نام در کانال VIP فارکس

پرداخت به تیم تحلیلگر

برای ثبت نام در کانال VIP مبلغ 1,998,000 تومان را به حساب زیر واریز نمایید

.

5047061073309599

به نام علی ابوالفتحی

بانک شهر

.

.

پس از پرداخت فیش واریزی رو به آیدی پشتیبانی در تلگرام ارسال بفرمایید

آیدی پشتیبانی:

Bhzdtrade_supports