قصد تهیه کدام یک از اشتراک های کانال VIP رو دارید؟

.

🟠 اشتراک یک ماهه 1,598,000 تومان

با احتساب تخفیف 70 درصد 498,000 تومان

.

.

.

🟠 اشتراک سه ماهه 3,000,000 تومان

با احتساب تخفیف 70 درصد 898,000 تومان